Poradnia medycyny pracy

Nasi specjaliści medycyny pracy:

  • lek. med. Irena Opalińska-Sikora – specjalista medycyny pracy


Taki specjalista zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób, przeprowadza systematyczne kontrole stanu zdrowia pracowników i sprawdza, czy i jak wykonywane obowiązki wpływają na stan zdrowia. Do jego obowiązków należy także wydawanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy.

Fundusze Europejskie (Wiedza Edukacja Rozwój) - logo Rzeczypospolita Polska - flaga polski Dostępność Plus - logo Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny) - flaga unii europejskiej
Skip to content