Dostępność Plus

NZOZ „Remedium” jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest za pośrednictwem Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 715 705, 42 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
W ramach dofinansowania przewidujemy instalację platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu będą oni mogli łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz gabinetów lekarskich i zabiegowych. Oprócz tego planujemy wdrożyć szereg ułatwień dla pacjentów słabowidzących i słabosłyszących.
 
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Dostepnosc_POZ.mp4

Dane kontaktowe koordynatora d/s dostępności:

Anna Puchała
tel. 734 148 883
e-mail: remediumnzoz.koordynator@gmail.com

Deklaracja dostępności

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej NZOZ Remedium.

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-08-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-08-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-08-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Remedium w Łańcucie
 • Adres: ul. Podzwierzyniec 41
  37-100 Łańcut
 • E-mail: remediumnzoz@poczta.onet.pl
 • Telefon: 172252191

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Nie ma kontroli podczas wejścia do budynku. Wejście główne jest ogólnodostępne. Każdy gabinet lekarski jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Przychodnia posiada regulowane kozetki lekarskie, biurka, krzesła z podłokietnikami. W gabinetach dla dzieci oraz diagnostycznych znajdują się fotele lekarskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W Przychodni Remedium dostępna jest platforma przyschodowa. Pacjent potrzebujący skorzystać z niej sygnalizuje tą potrzebę rejestracji poprzez użycie domofonu, umieszczonego po prawej stronie drzwi wejściowych do budynku. Z pomocą Asystenta pacjent zostaje przetransportowany na 1 piętro. 

Schody znajdują się wewnątrz przychodni, są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Korytarze są szerokie, osoba na wózku inwalidzkim nie będzie mieć problemu z poruszaniem się po przychodni. Zgodnie ze standardami dla osób z niepełnosprawnościami korytarze oraz balustrady posiadają wyznaczone ścieżki i są wzmocnione kolorem. Dodatkowo na poręczach balustrad zostały umieszczone oznaczenia w języku Braille’a.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Przychodnia posiada pętle indukcyjną umieszczoną przy pomieszczeniu Rejestracji. Przy jednym stanowisku rejestracji lada została obniżona tak, by osoby na wózkach inwalidzkich bez przeszkód mogły podjechać i umówić wizytę lekarską. Rejestracja została wyposażona w lupę oraz tablet z aplikacją Mówik.

Na parterze przed wejściem na schody został umieszczony plan przychodni, który ułatwia poruszanie się po placówce.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed Przychodnią jest bezpłatny. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dojechać pod same drzwi główne budynku. Udostępnione zostało jedno miejsce parkingowe tylko dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do placówki mają prawo wstępu osoby z psem asystującym
Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 
Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym umówieniu się z placówką.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) NZOZ Remedium informuje, że osoby mające trudności w komunikacji (głuche, słabosłyszące) lub z innymi szczególnymi potrzebami, mogą w naszym ośrodku skorzystać z tłumacza języka migowego online.

Usługa jest bezpłatna dla pacjentów zadeklarowanych w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Remedium”, czyli osób uprawnionych będących osobami z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami.

Aby umówić się na wizytę, należy minimum dzień wcześniej dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty. Zgłoszenie należy kierować na adres mailowy: remediumnzoz@poczta.onet.pl lub pod nr telefonu: 17 225 21 91 . W razie nagłej sytuacji np. pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta ze szczególnymi potrzebami, możliwe jest przyjęcie pacjenta w ten sam dzień po uprzednim ustaleniu godziny.

Informacja o dostępności informacyjno-komunikacyjnej 

Przychodnia mieści się w Łańcucie w budynku przy ulicy Podzwierzyniec 41.  Dojście do budynku z parkingu jest wolne od przeszkód. Osoby z niepełnosprawnościami mogą podjechać samochodem pod same drzwi główne placówki. Do przychodni dojść można przez jedno wejście główne. Przed budynkiem znajduje się parking dla pacjentów. Jest on bezpłatny. W budynku znajduje się platforma przyschodowa. Można nią pokonać półpiętro i dotrzeć do gabinetów lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz udać się na I piętro.

Rejestracja Ogólna:

Po wejściu na 1 piętro znajdujemy się w holu. Naprzeciwko schodów wejściowych na 1 piętro znajdują się toalety. Po prawej stronie toaleta damsko – męska, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Po lewej stronie – toaleta dla personelu Placówki.

Po prawej stronie znajdują się drzwi wejściowe na korytarz który jednocześnie jest poczekalnią dla pacjentów.

Po wejściu do poczekalni po prawej stronie  znajduje się  Rejestracja Ogólna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami z obniżoną ladą dla wózków inwalidzkich.

W razie konieczności, w danym dniu osoba pracująca na dyżurze wyjdzie po pacjenta do drzwi wejściowych, o godzinie w której pacjent jest umówiony i przeprowadzi do gabinetu, do którego chce się on udać.

Korytarz posiada zaznaczone ścieżki dla osób niedowidzących. Na korytarzu dostępne są miejsca siedzące dla pacjentów.

Wzdłuż korytarza po prawej i lewej stronie znajdują się gabinety lekarskie i diagnostyczne

Gabinety lekarskie:

Gabinet 1 – Gabinet, izolatka
Gabinet 2 – Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
Gabinet 3 –  Gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej
Gabinet 4 – Gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej
Gabinet 5 – Gabinet lekarski
Gabinet 6 – Gabinet diagnostyczno zabiegowy, punkt szczepień, punkt pobrań
Gabinet 7 – Gabinet lekarski
Gabinet 8 – Stomatologia
Gabinet 9 – Gabinet lekarski
Gabinet 10 – Gabinet lekarski, Dyrektor
Gabinet 11 – Pomieszczenie socjalne dla personelu

Plan budynku - piętro
Fundusze Europejskie (Wiedza Edukacja Rozwój) - logo Rzeczypospolita Polska - flaga polski Dostępność Plus - logo Unia Europejska (Europejski Fundusz Społeczny) - flaga unii europejskiej
Skip to content