NZOZ „Remedium” jest grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest za pośrednictwem Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 715 705, 42 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
W ramach dofinansowania przewidujemy instalację platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dzięki temu będą oni mogli łatwiej dostać się z zewnątrz do placówki oraz gabinetów lekarskich i zabiegowych. Oprócz tego planujemy wdrożyć szereg ułatwień dla pacjentów słabowidzących i słabosłyszących.
 
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Dostepnosc_POZ.mp4